Najnowszy numer:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym najnowszym numerem:

Okładka numeru 6/2010.

Wiedza Prawnicza nr 6/2010 roku - cały egzemplarz.

W tym numerze znajdziecie Państwo:

Glosa do wyroku NSA z dnia 27 maja 2010 r. (sygn. Akt II FSK 119/09): dr Daniel Uszyński

„Podatek Garattiniego” jako sposób uzdrowienia systemu finansowania badań klinicznych w Polsce – uwagi krytyczne: Adam Jrzykowski

Współpraca służb celnych w świetle postanowień Układu z Schengen: Joanna Paulina Kufel

Mobbing jako patologia zarządzania personelem: Katarzyna Fiałkowska

Summum ius summa iniuria: hitlerowska rekonstrukcja Rzeszy jako przestroga dla demokratycznego ustawodawcy: Marcin Berent