Najnowszy numer:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym najnowszym numerem:

Okładka numeru 4/2013.

Wiedza Prawnicza nr 4/2013 roku - cały egzemplarz.

W tym numerze znajdziecie Państwo:

O krytyce kontratypowej (wtórnej) legalności czynności leczniczych z pozycji doktryny polskiej

Marcin Berent, Mateusz Posłuszny

Egzekucja przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem – zagadnienia wstępne

Bernard Długosz

Status organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Kamila Czekaj

Zmiany w postępowaniu przygotowawczym w projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego

Katarzyna Kochel

„Inny podobnie niebezpieczny przedmiot” jako znamię czynności wykonawczej przestępstwa rozboju kwalifikowanego (art. 280 § 2 k.k.)

Piotr Bogacki, Mariusz Olężałek

Podsłuch w polskim systemie prawa

Bartosz A. Adamus

Regulacje WTO dostępu produktów rolnych na rynek wewnątrzpaństwowy

dr Andrij Dukhnevych

Stowarzyszenie jako przejaw realizacji konstytucyjnego prawa wolności zrzeszania się - zagadnienia wybrane

Ewa Kotecka

Tajemnica psychiatryczna jako kwalifikowana tajemnica lekarska

Monika Paczyńska

Obiektywizacja subiektywizmu usiłowania nieudolnego na tle die Lehre vom Mangel am Tatbestand

Marcin Berent

Kontrolowana wolność

Magdalena Ewa Rosiak