Najnowszy numer:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym najnowszym numerem:

Okładka numeru 4/2012.

Wiedza Prawnicza nr 4/2012 roku - cały egzemplarz.

W tym numerze znajdziecie Państwo:

SZ rozważań nad wydolnością polskiego więziennictwa przez pryzmat kary bezwzględnego pozbawienia wolności

Marcin Berent

Monitoring aktywności internetowej pracownika w kontekście interesów pracodawcy oraz pracowniczego obowiązku staranności i sumienności

Tomasz Piotrowski

Konkurencyjne rozwiązania podatkowe w okresie kryzysu gospodarczego

Dr Daniel Uszyński

Ewolucja odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej według koncepcji winy anonimowej

Tomasz Szekalski

Charakter prawny sfery intymności

Kamila Szczygieł

Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu na podstawie art. 291 ustawy Kodeks spółek handlowych

Sebastian Szulik

Prawo do odprawy i obowiązek jej zwrotu

Bartłomiej Babańczyk

Ochrona powagi sądu, organu publicznego i osób biorących udział w postępowaniu sądowym w kontekście pism procesowych

Monika Paczyńska, Bartosz Adamus

Umowy cywilnoprawne jako podstawa świadczenia pracy w prawie japońskim cz. II

Tomasz A.J. Banyś

Status adresu IP w kryminalistyce i procesie karnym

Bartosz Adamus

Okoliczności wyłączające bezprawność pomówienia

Mariusz Olężałek

Wpływ teoretycznych koncepcji etiologii zachowań zabronionych przez prawo na rozwój psychologii kryminalistycznej

Joanna Paulina Kufel