Najnowszy numer:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym najnowszym numerem:

Okładka numeru 4/2009.

Wiedza Prawnicza nr 4, z 2009 roku - cały egzemplarz.

W tym numerze znajdziecie Państwo:

1. Rozmowa z panią prof. dr hab. Teresą Dębowską-Romanowską - Kamil Deptuła

2. Aspekty nadrzędności zasady prawdy obiektywnej w relacji do innych norm postępowania administracyjnego w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego - dr Piotr Sukienniczak

3. System kar w nowym kodeksie karnym Ukrainy - Larysa Opuk - Organista

4. Immunitet jurysdykcyjny a odpowiedzialność dyplomatów za popełnione przestępstwa - Krzysztof Michał Owsianny

5. Szczególne rozwiązania podatkowe w zakresie dochodów osób fizycznych w świetle ustawy abolicyjnej z 25 lipca 2008 r. - Artur Kokoszkiewicz

6. Terroryzm. Zagadnienia wybrane - Sebastian Bohuszewicz

7. Kilka nowości w przedmiocie egzekucji wydania lokalu mieszkalnego - Katarzyna Karska