Najnowszy numer:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym najnowszym numerem:

Okładka numeru 3/2012.

Wiedza Prawnicza nr 3/2012 roku - cały egzemplarz.

W tym numerze znajdziecie Państwo:

Sprawozdanie z konferencji „Prawo pracy a prawo międzynarodowe. Transgraniczność stosunku pracy”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kazimierz Dolny, 26 – 27 maja 2012 roku

Bogusz Bomanowski, Michał Mościcki

The Non-discrimination rule for employees in Germany

Prof. Dr. Dirk Ehlers

Zasada jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet

Katarzyna Agaciak

Reżim selekcyjny do służby cywilnej a zasada równego dostępu do służby publicznej

Ewa Kotecka

Ageizm na polskim rynku pracy

Joanna Paulina Kufel

Wiek emerytalny - powód do dyskryminacji

Aleksandra Makowska

Umowa o pracę w prawie japońskim w świetle japońskiego kodeksu cywilnego i ustawy o minimalnych standardach zatrudnienia

Tomasz A. J. Banyś

Roszczenia odszkodowawcze typu wrongful birth i wrongful conception w świetle polskiego systemu prawnego

Karolina Pazdan