Najnowszy numer:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym najnowszym numerem:

Okładka numeru 3/2011.

Wiedza Prawnicza nr 3/2011 roku - cały egzemplarz.

W tym numerze znajdziecie Państwo:

Postępowanie reklamacyjne jako przykład procedury poprzedzającej sądowe postępowanie w sprawach cywilnych

Anna Maria Woźniak

18 lat Unii Europejskiej, wiele lat integracji Europy

Alina Sperka

Łączenie się spółek handlowych

Katarzyna Fiałkowska

Przeszkody do dokonania wpisu, a brak podstaw i ich skutki. Odmowa dokonania wpisu

Joanna Dziadosz-Szcześniak

Poszukiwanie osób zaginionych przez prywatnych detektywów

Maciej Stankiewicz

Uzupełnienie:

Szanowni Państwo,

zdaniem Redakcji celowym byłoby uzupełnienie numeru 3/2011 Wiedzy Prawniczej o artykuł pani Ewy Kurek, pt. "Biegły w postępowaniu administracyjnym". Zapraszamy do lektury!