Najnowszy numer:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym najnowszym numerem:

Okładka numeru 2/2015.

Wiedza Prawnicza nr 2/2015 roku - cały egzemplarz.

W tym numerze znajdziecie Państwo:

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2014 r., sygn. I KZP 2/14

Michał Najman

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2012 r., II PK 3/12

Mateusz Gajda

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2013 r., II PK 208/12, Ochrona przed zwolnieniem działacza związku zawodowego

Aleksandra Pietras

Przesłanka nieskazitelnego charakteru i rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego w orzecznictwie sądów administracyjnych

Paulina Konarska

Zarys roli i funkcjonowania Partii Demokratycznej w amerykańskim systemie partyjnym

Urszula Księżpolska

Zawarcie cywilnego związku małżeńskiego w polskim porządku prawnym

Beata Sadowska, Justyna Sadowska