Najnowszy numer:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym najnowszym numerem:

Okładka numeru 2/2014.

Wiedza Prawnicza nr 2-2014 roku - cały egzemplarz.

W tym numerze znajdziecie Państwo:

Wyznaczanie prezydenta miasta do pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki kapitałowej

dr Waldemar Walczak

Reforma sądownictwa administracyjnego – kontrola sądowa organu administracji – rozpatrzenie problemu ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki procesowej i efektywności działania sądów

Tomasz Skuza

Relacja z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Prawo pracy w systemie prawa. Prawo pracy a prawo podatkowe”, która odbyła się 7-8 kwietnia 2014 roku w Łodzi

Anna Osiewała, Irmina Miernicka

Nieprawidłowe wydatkowanie środków przy realizacji projektów unijnych

Małgorzata Moczulska

Akty prawa miejscowego o charakterze wykonawczym w świetle orzecznictwa sądowoad-ministracyjnego

Justyna Jóźwiak

Kształtowanie się instytucji małżeństwa na płaszczyźnie stosunków państwa i kościoła

Beata Sadowska, Justyna Sadowska

Role of incentives and penalties applicable to the persons deprived of their liberty for a specified period during rehabilitaion and resocializa-tion

Zoreslava Yaremko