Najnowszy numer:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym najnowszym numerem:

Okładka numeru 2/2013.

Wiedza Prawnicza nr 2/2013 roku - cały egzemplarz.

W tym numerze znajdziecie Państwo:

Konferencja „Prawo pracy w systemie prawa. Prawo pracy a prawo karne” – sprawozdanie. Łódź, 10 – 11 kwietnia 2013 roku

Anna Osiewała, Michał Rulewicz

Problem dewolutywności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w k.p.a i ujęciu prawnoporównawczym

Paulina Grabarz

Odpowiedzialność osób wykonujących zawody zaufania publicznego – Prokurator

Martyna Niedbała

Wypadki czasowej niedopuszczalności drogi sądowej

Anna Maria Woźniak

Cywilnoprawna odpowiedzialność za przestępstwo zniesławienia – cz. II

Mariusz Olężałek

Problematyka ochrony prawa do wizerunku

Kamila Szczygieł, Tomasz Szekalski

TMiędzynarodowe standardy w dziedzinie resocjalizacji niepełnoletnich osób płci żeńskiej

Natalia Karpińska

Doskonalenie systemu odbywania kary przez skazanych recydywistów w zakładach karnych o maksymalnym poziomie bezpieczeństwa

Julia Stepanova

Rozważania odnośnie formy testamentu w prawie ukraińskim

Michał Mościcki