Najnowszy numer:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym najnowszym numerem:

Okładka numeru 2/2011.

Wiedza Prawnicza nr 2/2011 roku - cały egzemplarz.

W tym numerze znajdziecie Państwo:

Rozbieżności w zakresie ustalania organu właściwego do orzekania w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych - o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych, w postępowaniu administracyjnym

dr Daniel Uszyński

Stalking jako przestępstwo – nowelizacja polskiego kodeksu karnego a doświadczenia prawodawstwa angielskiego

Krzysztof Garstka, Paweł Przygucki

Court Watch jako metoda obserwacji pracy sądu

Błażej Kmieciak

Kapitały zakładowy, zapasowy oraz udziałowy jako fundusze własne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle nowelizacji KSH

Sebastian Szulik

Skarga na przewlekłość postępowania sądowoadministracyjnego. Uwagi wstępne

Kamil Łukasz Deptuła