Najnowszy numer:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym najnowszym numerem:

Okładka numeru 1/2010.

Wiedza Prawnicza nr 1, z 2010 roku - cały egzemplarz.

W tym numerze znajdziecie Państwo:

1. Obrót wierzytelnościami w świetle obecnych i proponowanych przepisów polskiej ustawy o podatku od towarów i usług - Michał Gargul

2. Tymczasowe aresztowanie na tle unormowań konstytucyjnych i międzynarodowych - Tomasz Wójt

3. Odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe - Katarzyna Fiałkowska

4. Quasi – list żelazny - Marcin Ziółkowski

5. Problematyka aktu zgody oraz jej braku w świetle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - Rafał Jerzy Kruszyński

6. Problem bezkarności za poważne naruszenia praw człowieka - Tomasz Lewandowski

7. Struktura sądownictwa amerykańskiego - Joanna Paulina Kufel